Årsmøte 21. mars

Til medlemmer i Oslo Bryteklubb

Innkalling til årsmøte i Oslo Bryteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Bryteklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 21.mars kl 18.00, i OBK sine lokaler i Gårdsveien 6.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Bryteklubb

OBKs sportslig beretning 2023 OBK Årsregnskap 2023 OBK styrets beretning 2024 OBK Budsjett 2024 Saksliste og saksdokumenter årsmøte OBK 2024


© 2020 Oslo Bryteklubb