Årsmøte 9. mars

Til medlemmene i Oslo Bryteklubb

Innkalling til årsmøte i Oslo Bryteklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Bryteklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 9. mars kl. 18 på i klubbens lokaler i Gårdsveien 6 på Kalbakken.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til post@oslobryteklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oslo Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oslo Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo Bryteklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@oslobryteklubb.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Saksliste og saksdokumenter årsmøte OBK 2023


© 2020 Oslo Bryteklubb