Organisering og frivillighet

Oslo Bryteklubb driftes i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben kan tilby et bra aktivitetstilbud og er et godt sted å være.

Klubbens inntekter utgjør trenings- og medlemskontingenten og dugnadsarbeid og velledig støtte. Økonomi er dog alltid en utfordring for mindre uavhengige klubber som ikke kan konkurrere med de store idrettene som fotball og håndball om offentlig støtte. Vi søker derfor kontinuerlig sponsorer og frivillig støtte som kan hjelpe oss med å utvikle klubben og vårt tilbud til barn og unge.


© 2020 Oslo Bryteklubb