Årsmøte 10. mars 2020

Årsmøte i Oslo bryteklubb avholdes tirsdag 10. mars kl. 18.

Møtet avholdes i OBKs lokaler i Gårdsveien 6, Kaldbakken.
Alle som skal delta, må ha betalt årets medlemskontigent.
Vedlagt er dokumentene for årsmøtet. Dokumenter som mangler vil bli lagt frem på årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen
Styret

 

OBK styrets beretning 2020 rev 050320

Styrets forslag til Budsjett 2020

Regnskap Oslo Bryteklubb 2019

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2020 OBK

Styrets forslag til medlems og treningsavgifter

J S oppmannsraport for 2019

Trenerrapport 2019

 


© 2020 Oslo Bryteklubb