Årsmøte 25. Mai 2021

Til medlemmer i Oslo Bryteklubb;

 

Innkalling til årsmøte i Oslo Bryteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Bryteklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 25.mai kl.18.00, i OBK sine lokaler i Gårdsveien 6. Dersom møtet ikke kan avholdes fysisk pga. covid-restriksjoner, gjennomføres det på Teams. Lenke vil da bli publisert på forhånd av møtet.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18.mai til post@oslobryteklubb.no .Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.oslobryteklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Oslo Bryteklubb

 

Årsmøte 2021. Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Oslo Bryteklubb

Mellompartiet_ Trenerrapport 2020

Minstepartiet_Trenerrapport


© 2020 Oslo Bryteklubb